“CAN air show” 4th July 2015 Airport “Urije” Prijedor – program

Program CAN Air Show Prijedor, July 2015 Program of tha Cup, July 2015

Nikšić: Vježba Službe zaštite i spašavanja opštine Nikšić i Gorske službe spašavanja Crne Gore i izložba opreme

U okviru projekta  “Prekogranično aero umrežavanje” – CAN, koji se finanisra iz CBC Programa IPA Adriatic, 18.maja 2015.god. opština Nikšić je u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja opštine  Nikšić i Gorskom službom spasavanja Crne Gore, organizovala  izložbu opreme za zaštitu i spašavnje i demonstraciju spašavanja i pružanja prve pomoći. Takođe, 19.maja t.g. organizovan je … Continue reading