Razpis za gradnjo doma zaščite in reševanja (Odprti lokalni postopek)

PZI-POPIS-DEL-Dom-zaščite-brez-cen_zaklenjeni

Odgovori na vprašanja DZR

Dom zaščite in reševanja SHEME OKEN IN VRAT

22 obrazec D4 Garancija za dobro izvedbo_CAN

03 obrazec D4 Navodila ponudnikom_CAN

19 obrazec D4 Obrazec ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe0001

20 obrazec D4 Garancija ponudnika za veljavnost ponudbe

11 obrazec D4 Tehnicna ponudba pooblastilo4_3_CAN

12 obrazec D4 Tehnicna ponudba finančno poročilo 4_4_CAN

4.56b-del pogodbe-obrazec za finančno identifikacijo

13 obrazec D4 Tehnicna ponudba obrazec 4_6

17 obrazec D4 Administrativni pregled ponud

18 obrazec D4 Ocenjevalni obrazec

04 obrazec D4 Osnutek pogodbe_CAN

06 obrazec D4 Splosni pogoji pogodbe_CAN

05 obrazec D4 Posebni pogoji pogodbe_CAN

Priloga A – posebni pogoji naročnika_CAN

23 obrazec D4 Garancija za zadrzani znesek_CAN

15_b obrazec D4 Financna ponudba cena na enoto_CAN

a3 IZJAVA O OBJEKTIVNOSTI IN ZAUPNOSTI)